Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3348
Ime enote: Drožanje - Cerkev sv. Roka
  Fototeka OE Celje: 201, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, sv. Rok
Tekstualni opis enote:
Enovita enoladijska cerkev z ravno sklenjenim prezbiterijem je bila zgrajena 1632. Zvonik z oktogonalnim zgornjim delom je bil prizidan 1750, odprta lopa v 19. stol. Oprema je baročna, slike V. Metzingerja, Rumplove orgle, poslikava O. Bierti.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1632, sredina 18. stol., 1750, 19. stol., 1868
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DROŽANJE
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na griču, nad zaselkom Sv. Rok pri Sevnici, severozahodno od Sevnice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine