Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3352
Ime enote: Gornje Brezovo - Cerkev sv. Ulrika
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Urh
Tekstualni opis enote:
Manjša preprosta enoladijska cerkev s tristrano sklenjenim prezbiterijem in zvonikom pred vhodom, prvič omenjena 1581, je bila zgrajena 1643. Notranjščina je banjasto obokana, oprema je iz 19. stol., glavni baročni oltar je iz 1755.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 16. stol., 1581, druga četrtina 17. stol., 1643
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORNJE BREZOVO
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Obzidana cerkev sredi nekdanjega pokopališča stoji na robu gručastega dela naselja Gornje Brezovo, ob železniški progi na levem bregu reke Save.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine