Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3354
Ime enote: Žigrski Vrh - Cerkev sv. Benedikta
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Benedikt
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev z odprto lopo in prizidano baročno kapelo je v osnovi vsaj iz 16. stol., 1700 obnovljena. Zvonik ob tristrano sklenjenem prezbiteriju služi tudi kot zakristija. Oltar v kapeli je iz 1. polovice 18. stol., ostala oprema iz 19. stol.
Datacija enote: 
16. stol., prelom 17. stol. in 18. stol., 1700
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽIGRSKI VRH
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji vzhodno od Sevnice, na severovzhodnem robu naselja Žigrski Vrh.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine