Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3355
Ime enote: Čanje - Cerkev sv. Neže
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Neža
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo zvonik iz 19. stol., ladja in v 17. stol. prizidan enako visok in širok tristrano sklenjen prezbiterij z zakristijo na severu (1881). Po oknih in ogelnikih iz lehnjaka sodeč je ladja iz 13. stol. Baročen oltar je domnevno iz 1728.
Datacija enote: 
13. stol., 17. stol., 19. stol., 1881
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČANJE
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji vrh razglednega hriba, jugozahodno nad zaselkom Gradec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine