Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3358
Ime enote: Drožanje - Cerkev sv. Martina
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev romanskega izvora, omenjena 1328, s prezbiterijem iz 1673 (grebenast obok), predelana 1737 in po požaru 1805 ima na zahodu prizidan zvonik in ob prezbiteriju zakristijo. Glavno oltar je iz 1881, stranska iz sredine 18. stol.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, tretja četrtina 17. stol., 1673, druga četrtina 18. stol., 1737, prva četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DROŽANJE
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na zahodnem robu zaselka Lamperče, severovzhodno od Sevnice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine