Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3514
Ime enote: Zabukovje nad Sevnico - Cerkev sv. Lenarta
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Enoladijska baročna cerkev z zvonikom na zahodu in tristrano sklenjenim prezbiterijem z zakristijo na severu. Zvonik s trojno čebulasto streho ima v zgornjem delu posnete vogale. Oprema je baročno klasicistična iz 2. polovice 18. stol.
Datacija enote: 
17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZABUKOVJE NAD SEVNICO
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na nizkem slemenu, sredi hribovite pokrajine, v severnem delu zaselka Bukovje, severovzhodno od Sevnice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine