Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3516
Ime enote: Trnovec nad Sevnico - Cerkev sv. Jurija
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, nagrobnik, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Enoladijski romanski cerkvi je bil v 17. stol. prizidan nov prezbiterij. Pred vhodom je baročen zvonik, ki je v zgornjem delu osemkoten. Na severni steni banjasto obokane ladje so ostanki fresk iz okoli 1300. Oprema je iz 17. stol. Antični nagrobnik.
Datacija enote: 
rimska doba, visoki srednji vek, 17. stol., druga četrtina 18. stol., 1736
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TRNOVEC
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev z stoji severno nad naseljem Trnovec in ob vznožju hriba Sv. Jurij.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine