Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3517
Ime enote: Podgorje ob Sevnični - Cerkev Rožnovenske Matere božje
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Naša ljuba Gospa, Rožnovenska Mati božja
Tekstualni opis enote:
Cerkev iz 17. stol. (domnevno romanskega izvora) sestavljajo zvonik na zahodu, tripolna banjsto obokana ladja in križno grebenasto obokan prezbiterij pravokotnega tlorisa z zakristijo na severu. Glav portal je gotski, oprema iz 17., 18., 19. stol.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODGORJE OB SEVNIČNI
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji ob cesti jugovzhodno od zaselka Veliko Podgorje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine