Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 379
Ime enote: Ljubljana - Palača Kolizej
  Fototeka OE Ljubljana: 2005, Boris Deanovič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
palača
Tekstualni opis enote:
Palača, zgrajena 1845-47 po načrtih arhitekta J. Withalma kot zabavišče in vojaška stanovanjska stavba z izjemno urbanistično zasnovo, razgibano funkcionalno členitvijo notranjščine, oblikovaneimi lesenimi konstrukcijami. Avgusta 2011 porušena.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1845-1847, prva četrtina 21. stol., 2011
Avtor(ji): 
Joseph Benedikt Withalm (arhitekt; 1845-1847), Anton Withalm (arhitekt; 1845-1847)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Gosposvetska cesta 13. Stavba je stala v gramoznici med Tivolsko, Gosposvetsko cesto in Župančičevo ulico, za Delavskim domom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Lj. Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto, Ur.l. RS, št. 60/93-2193, 105/2008-4510
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11/6/1993 -
 
©Register kulturne dediščine