Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4028
Ime enote: Predjama - Cerkev Žalostne Matere božje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Žalostna Mati božja
Tekstualni opis enote:
Enoladijska, gotska podružnica s konca 15. stol. z lopo in zvonikom na preslico stoji pod gradom. V širši ladji in gotskem prezbiteriju so poslikave Mojstra iz Sredje vasi pri Šenčurju iz okoli 1460. leta.
Datacija enote: 
sredina 15. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Mojster Srednje vasi pri Šenčurju (slikar; ok. 1450)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PREDJAMA
Občina: POSTOJNA
Lokacija:
Cerkev stoji na robu pobočja nad sotesko, ob ovinku poti, ki pelje do gradu Jama.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3826, 55/2002-2702, 54/2003-2694
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.10.1999 -
 
©Register kulturne dediščine