Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4155
Ime enote: Dvor pri Bogenšperku - Ruševine gradu Lichtenberg
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
ruševina, grad, grajska kapela, Devica Marija Pomočnica
Tekstualni opis enote:
Ruševine palacija romanskega gradu Lichtenberg in grajske kapele. Grad je prvič omenjen l. 1250. Grad je bil v potresu l. 1511 močno poškodovan, 1630. pa ga je porušil baron Jurij Kheysell.
Datacija enote: 
tretja četrtina 13. stol., 1250, prva četrtina 16. stol., 1511, druga četrtina 17. stol., 1630
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DVOR
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine