Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 68
Ime enote: Cerovo - Tabor s cerkvijo sv. Nikolaja
  Fototeka INDOK: 1999, Miran Kambič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
tabor, podružnična cerkev, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
V osnovi romanska enoladijska cerkev z gotskim tristrano zaključenim prezbiterijem, barokizirana. Freske so delo kroga Tomaža iz Senja iz 1/2 16. stol. Obdana s taborskim obzidjem s konca 15. stol.
Datacija enote: 
13. stol., zadnja četrtina 15. stol., druga četrtina 16. stol., 1526, zadnja četrtina 19. stol., 1895, zadnja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Delavnica Tomaža iz Senja (slikar; 1/2 16. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CEROVO
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Tabor stoji na vrhu vzpetine, blizu Taborske jame.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi arheološkega terena na Taboru nad Cerovim in p.c. sv. Nikolaja s tabornim obzidjem za kulturna in zgodovinska spomenika, Ur.l. RS, št. 28/91-1185
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 14.12.1991 -
 
©Register kulturne dediščine