Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 699
Ime enote: Stična - Samostan Stična
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
samostan
Tekstualni opis enote:
Romanski cistercijanski samostan, preurejen v renesančnem, baročnem in kasnejših obdobjih, z ohranjeno funkcijo in Slovenskim verskim muzejem. Ob cerkvi je križni hodnik z bivalnimi poslopji. Območje samostana je tudi najdišče antičnih spolij.
Datacija enote: 
rimska doba, druga četrtina 12. stol., 1132, 1136, zadnja četrtina 15. stol., 16. stol., 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Francesco Ferrata (arhitekt; 1694), Candido Zulliani (arhitekt; sredina 18. stol.), Matija Perski (gradbenik; sredina 18. stol.), Janez Ljubljanski (slikar; sredina 15. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STIČNA
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Stiška opatija, najstarejši samostan v Sloveniji, stoji ob potoku Stičnica, pod robom pobočij Gradišča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Samostana Stična in Samostanske cerkve za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3861
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.10.1999 -
 
©Register kulturne dediščine