Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 700
Ime enote: Ivančna Gorica - Znamenje opata Lovrenca
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stebrno znamenje, miljnik
Tekstualni opis enote:
Rimski miljnik je leta 1583 dal preklesati stiški opat Laurentius Rainer in mu dodal nastavek. Kamnito znamenje je sestavljeno iz stebra, ki ima vklesane napise in nastavek z nišami ter kamnito streho.
Datacija enote: 
rimska doba, zadnja četrtina 16. stol., 1583
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IVANČNA GORICA
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Znamenje stoji ob severozahodni strani križišča v jedru naselja, pri odcepu za Stično.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine