Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 730
Ime enote: Šentrupert na Dolenjskem - Cerkev sv. Ruperta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, tabor, sv. Rupert
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1163, sestavljajo dolgi kor z zunanjimi oporniki in zvonik z začetka 15. stol. ter vzdolžno usmerjena ladja, obokana leta 1497. Sočasne freske so bile konec 19. stol. preslikane.
Datacija enote: 
tretja četrtina 12. stol., 1163, prva četrtina 15. stol., 1415-1420, zadnja četrtina 15. stol., 1497, zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Podpeški mojster (slikar; ok. 1500), Matija Koželj (slikar; 1896-1897)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠENTRUPERT
Občina: ŠENTRUPERT
Lokacija:
Utrjena cerkev stoji kot dominanta v središču naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3853, 129/2003-5499
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine