Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 731
Ime enote: Mokronog - Cerkev Žalostne Matere božje na Žalostni gori
  Fototeka OE Novo mesto: 2010, Tomaž Golob
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
romarska cerkev, Žalostna Mati božja
Tekstualni opis enote:
Longitudinalna baročna cerkev s prezbiterijem, katerega banjasti obok je okoli 1735 poslikal F. Jelovšek. Glavni marmornat oltar je z začetka 18. stol., lesena slavoločna iz 40. let 18. stol. (slike so delo V. Metzingerja). Številne votivne podobe.
Datacija enote: 
druga polovica 17. stol., 1697, prva polovica 18. stol., tretja četrtina 19. stol., 1874
Avtor(ji): 
Franc Jelovšek (slikar; ok. 1735)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MOKRONOG
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu vzpetine zahodno nad naseljem Mokronog.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Žalostne gore pri Mokronogu za kulturni spomenik, Ur.l. RS, št. 15/94-877, 85/98-4408
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.3.1994 -
 
©Register kulturne dediščine