Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 749
Ime enote: Šmarje-Sap - Cerkev Device Marije
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, tabor, obrambni stolp, Marijino rojstvo
Tekstualni opis enote:
V osnovi romanska triladijska bazilika z baročnima bočnima kapelama, gotskim prezbiterijem z zakristijo in zvonikom na zahodu. Obnovljena po 2. svetovni vojni. Baročna fasada in oprema. Od protiturškega tabornega obzidja je ohranjen obrambni stolp.
Datacija enote: 
prva četrtina 13. stol., zadnja četrtina 15. stol., prva polovica 17. stol., 18. stol., 1774, tretja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Štefan Šubic (slikar; 1863)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠMARJE-SAP
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev z delno ohranjenim taborom stoji sredi naselja, med Ljubljansko cesto in železniško progo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi župnijske cerkve Marijinega rojstva in obrambnega stolpa ... protiturškega tabora v Šmarju Sap za kulturni spomenik, Ur.l. RS, št. 54/99-2577
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.7.1999 -
 
©Register kulturne dediščine