Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7513
Ime enote: Slovenska vas pri Šentrupertu - Rimski vodovod
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vodovod
Tekstualni opis enote:
Pri zemeljskih delih je bilo 1961 odkritih sedem členov antičnega vodovoda, ki je tekel v smeri sever - jug. Najdbe hrani Dolenjski muzej v Novem mestu.
Datacija enote: 
rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAKOVNIK PRI ŠENTRUPERTU
Občina: ŠENTRUPERT
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine