Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7842
Ime enote: Mala Loka - Dvorec Mala Loka
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec z vrtom, kapela
Tekstualni opis enote:
Nadstropni dvorec pravokotnega tlorisa s petosno glavno fasado in štirikapno streho iz 2. polovice 16. stol. Sočasna kapela s prizidkom (I. Vurnik, 30. leta 20. stol.). Ostanki vrtne ureditve.
Datacija enote: 
druga polovica 16. stol., prva polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Ivan Vurnik (arhitekt; 1930-1940), Herman Hus (arhitekt; ?)
Varstvene usmeritve:  
stavbe, parki in vrtovi; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALA LOKA
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Mala Loka 11. Dvorec stoji na ambientalno izpostavljenem griču nad reko Temenico in železniško progo Ivančna Gorica - Trebnje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi gradu Mala Loka in kapele pri gradu za kulturni spomenik, Ur.l. RS, št. 38/92-1928
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9.8.1992 -
 
©Register kulturne dediščine