Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 816
Ime enote: Vinji Vrh pri Semiču - Cerkev sv. Trojice
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Trojica, zlati oltar
Tekstualni opis enote:
Stavba, pozidana v sredi 17. stol. na osmerokotnem tlorisu in pokrita s kupolo, velja za prvi "odvod" cerkve v Novi Štifti. Kvaliteten trinadstropen glavni zlati oltar in prižnica sta delo Nirenbergerja.
Datacija enote: 
sredina 17. stol.
Avtor(ji): 
Delavnica Jereb (podobar; 1/4 20. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VINJI VRH PRI SEMIČU
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Cerkev stoji na rahli vzpetini na robu vinogradov sredi travnikov, malo odmaknjena od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Sklep o razglasitvi cerkve Svete Trojice na Vinjem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 114/2003-5018
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.11.2003 -
 
©Register kulturne dediščine