Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 8651
Ime enote: Stranje pri Škocjanu - Arheološko najdišče
  Fototeka OE Novo mesto: 2011, Martin Pungerčar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, villa rustica, plano grobišče, grobnica, žgani pokop
Tekstualni opis enote:
Sledovi prazgodovinske, rimskodobne in srednjeveške poselitve. Najdišče je bilo delno raziskano ob gradnji magistralne ceste in današnje avtoceste. Med rimskodobnimi ostalinami so bili odkriti stavbni ostanki podeželske vile in grobišče.
Datacija enote: 
prazgodovina, zgodnja rimska doba, srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STRANJE PRI ŠKOCJANU
Občina: ŠKOCJAN
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine