Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 8670
Ime enote: Plešivica pri Žužemberku - Razvaline cerkve sv. Katarine
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Franc Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, razvalina, sv. Katarina
Tekstualni opis enote:
V osnovi gotska cerkev (omemba 1526), požgana 1943 in nikoli obnovljena. Notranjščino preproste arhitekture, ki je združevala mediteranske in celinske stavbne elemente, so krasile freske iz 1. polovice 16. stol. (delavniški krog hrvaških slikarjev).
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., 1526, druga četrtina 20. stol., 1943
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PLEŠIVICA
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Razvaline cerkve so na razgledni točki, tik pod vrhom hriba Sv. Katarina.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine