Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 8710
Ime enote: Novo mesto - Arheološko najdišče Marof
  Fototeka OE Novo mesto: 2017, Franc Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče, plano grobišče, gomilno grobišče, žara, skeletni pokop
Tekstualni opis enote:
Skupek prazgodovinskih in rimskodobnih najdišč naselbinskega in sepulkralnega značaja: gradišče Marof, žarno grobišče Mestne njive, plano in gomilno grobišče Kapiteljska njiva, plano grobišče Beletov vrt.
Datacija enote: 
pozna bronasta doba, železna doba, zgodnja rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVO MESTO
Občina: NOVO MESTO
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 30/2016-108
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5/31/2016 -
 
©Register kulturne dediščine