Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8755
Ime enote: Škrljevo - Grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Grad nerazčlenjenega zunanjega oboda obsega poleg pritličja še dve nadstropji. V današnje podstrešje je vključeno tretje nadstropje osrednjega romanskega stolpastega jedra. Omenjen 1044, pred 1500 vogalna stolpa, zadnje večje prezidave v 19. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 11. stol., 1044, zadnja četrtina 15. stol., zadnja četrtina 17. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKRLJEVO
Občina: ŠENTRUPERT
Lokacija:
Škrljevo 13. Grad stoji vzhodno od naselja Šentrupert na blagi vzpetini na obrobju mirenske doline.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 127/2003-5471, 58/2004-2695, 76/2010-4198, 41/2011-2001, 24/2014-930
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.12.2003 -
 
©Register kulturne dediščine