Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8799
Ime enote: Ljubljana - Gosposvetska cesta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
ulica
Tekstualni opis enote:
Ena najstarejših vpadnic v mesto, izvirajoča še iz rimske dobe, se je ohranila skoraj v nespremenjeni trasi do danes. Današnja obzidava izvira v glavnem iz 19. stol. in predstavlja značilen vhod v mesto.
Datacija enote: 
rimska doba, 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Gosposvetska cesta med Slovensko in Tivolsko cesto.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Lj. Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto, Ur.l. RS, št. 60/93-2193, 105/2008-4510
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11/6/1993 -
 
©Register kulturne dediščine