Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9164
Ime enote: Beka - Arheološko območje Mali Kras
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče
Tekstualni opis enote:
Prazgodovinsko gradišče je relativno slabo ohranjeno zaradi poškodb iz časa prve svetovne vojne. Pomembno je kot začetni člen v nizu gradišč na južnem kraškem robu.
Datacija enote: 
pozna bronasta doba, železna doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BEKA
Občina: HRPELJE-KOZINA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine