Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 923
Ime enote: Smuka - Lokacija cerkve sv. Roka
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Rok
Tekstualni opis enote:
Lokacija cerkve iz 16. stol., prvič jo omenja Valvasor l. 1689. Imela je v tlorisu pravokotno ladjo, tristrano zaključen prezbiterij in zvonik. Zvonik je bil prizidan šele v 19. stol. Cerkev je med 2. sv. vojno pogorela, l. 1954 so jo podrli.
Datacija enote: 
16. stol., 19. stol., tretja četrtina 20. stol., 1954
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SMUKA
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine