Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 928
Ime enote: Šmartno pri Litiji - Cerkev sv. Martina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Velika opečna historicistična cerkev z dvostolpnim pročeljem in prečno ladjo, grajena ob prelomu stoletja v neogotskem slogu. Starejša stavba je stala že 1363.
Datacija enote: 
tretja četrtina 14. stol., 1363, prelom 19. in 20. stol., 1900
Avtor(ji): 
Adolf Wagner (arhitekt; 1899-1901), Anton Jebačin (slikar; 1911-1913), Feliks Toman (podobar; 1/4 20. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠMARTNO PRI LITIJI
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
V ožjem jedru vasi Šmartno pri Litiji.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Martina v Šmartnem pri Litiji za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 68/2016-2957
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine