Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 9332
Ime enote: Sodji Vrh - Vaško jedro
  Fototeka OE Novo mesto: 2011, Dušan Strgar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vaško jedro
Tekstualni opis enote:
Gručasto jedro razložene vasi s parcelacijo z začetka 19. stol. in s kapelico v središču. Zidane kmečke hiše so pritlične in vrhkletne, gospodarska poslopja so lesena in zidana.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SODJI VRH
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Jedro vasi Sodji Vrh leži na jugovzhodnem pobočju istoimenskega griča, severno od vasi Gradnik, v severnem delu Bele krajine.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine