Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9353
Ime enote: Veliki Korinj - Arheološko najdišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, depo, kastel, plano grobišče
Tekstualni opis enote:
V gozdu blizu vasi je bil odkrit bronastodobni depo. Druge drobne najdbe pričajo o poselitvi od eneolitika do mlajše železne dobe. Na vrhu vzpetine leži poznoantična višinska utrdba z grobiščem.
Datacija enote: 
bakrena doba, bronasta doba, železna doba, pozna rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKI KORINJ
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine