Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9558
Ime enote: Dolenje Laknice - Razvaline gradu Čretež
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, razvalina
Tekstualni opis enote:
V virih prvič omenjen 1354, toda ostanki romanskega palacija kažejo na njegov nastanek vsaj v 13. stol. V 16. stol. je bil grad razširjen s stanovanjskimi trakti in arkadnim dvoriščem. Pogorel je 1770.
Datacija enote: 
prva četrtina 13. stol., tretja četrtina 14. stol., 1354, 16. stol., 17. stol., tretja četrtina 18. stol., 1770
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLENJE LAKNICE
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Razvaline gradu stojijo nad dolino potoka Laknica na pomolu v gozdnatem pobočju hriba, ki ga s treh strani obdaja strmina.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine