Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9563
Ime enote: Brezje pri Trebelnem - Arheološko najdišče Šumeje-Log
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, refugij, gomilno grobišče, skeletni pokop
Tekstualni opis enote:
Poznobronastodobna naselbina in poznorimskodobno utrjeno višinsko pribežališče Šumeje ter starejšeželeznodobno gomilno grobišče (31 gomil), ki pripada gradišču Karlin. Druga večja skupina gomil je na območju Brezovske hoste.
Datacija enote: 
pozna bronasta doba, starejša železna doba, pozna rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREZJE PRI TREBELNEM
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine