Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9564
Ime enote: Knežja vas - Rojstna hiša Friderika Barage
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
dom pomembne osebnosti, gradič, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Enonadstropna rojstna hiša misionarja Friderika Barage (1797-1868) ima na pročelju pritrjeno spominsko ploščo. V hiši je urejen muzej, okoli nje pa so pripadajoča gospodarska poslopja.
Datacija enote: 
tretja četrtina 17. stol., 1670
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KNEŽJA VAS
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Knežja vas. Domačija stoji severovzhodno od Knežje vasi, desno od ceste, ki vodi od Trebnjega proti Knežji vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine