Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9752
Ime enote: Velika Strmica - Arheološko najdišče Gradec
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vojaški tabor, naselbina
Tekstualni opis enote:
Poznoantična utrdba z velikimi zidanimi zgradbami, verjetno obrambnimi stolpi na robu in cerkvijo na sredi, ki je strateško nadzorovala takrat še vedno pomembno antično cesto Emona - Siscia.
Datacija enote: 
pozna rimska doba, zgodnji srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKA STRMICA
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine