Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9754
Ime enote: Moverna vas - Arheološko najdišče Judovska hiša
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
jamsko najdišče, jamska postojanka
Tekstualni opis enote:
V nekdanji vodni jami, prostorni dvorani z dvema vhodoma, in pred njo so izkopavanja dokazala sledove poselitve od mezolitika do bronaste dobe.
Datacija enote: 
mezolitik, neolitik, bakrena doba, bronasta doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MOVERNA VAS
Občina: SEMIČ
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi reke Krupe za naravno znamenitost in kraške jame Judovske hiše za kulturni spomenik, Ur.l. RS, št. 81/97-3827
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.1.1998 -
 
©Register kulturne dediščine