Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 9814
Ime enote: Muljava - Jurčičeva rojstna hiša
  Fototeka OE Ljubljana: 2011, Boris Mravlje
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dom pomembne osebnosti, kmečka hiša, spominska plošča, doprsje
Tekstualni opis enote:
Rojstna hiša pisatelja Josipa Jurčiča (1844-1881), pritlična kmečka hiša iz 1826 z dozidanim manjšim gospodarskim delom, pokrita z dvokapno slamnato streho s čopi. Spremenjena v muzej, starejša spominska plošča je iz 1881.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1826, zadnja četrtina 19. stol., 1881, tretja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MULJAVA
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Muljava 11 (prej Muljava 8a). Jurčičeva hiša stoji v severozahodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kompleksa Jurčičeve domačije za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 49/92-2258
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 18.10.1992 -
 
©Register kulturne dediščine