Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 10070
Ime enote: Novo mesto - Domačija Pie in Pina Mlakarja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
hiša, dom pomembne osebnosti, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljajo lesena, s slamo krita hiša in gospodarska poslopja. Hiša, zgrajena po 1947 po vzoru dolenjske ljudske lesene arhitekture, je bila dom svetovno znanih baletnih plesalcev.
Datacija enote: 
sredina 20. stol., 1947
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVO MESTO
Občina: NOVO MESTO
Lokacija:
Šmarješka cesta 8. Domačija stoji ob reki Krki in je dostopna preko parkirišča tovarne zdravil Krka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 30/2016-108
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5/31/2016 -
 
©Register kulturne dediščine