Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 10096
Ime enote: Miliči - Cerkev sv. Petra in Pavla
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pravoslavna cerkev, sv. Peter in Pavel
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila pozidana ob koncu 19. stol., njena arhitektura ima neoromanske stavbne elemente. V cerkvi stoji ikonostas, izdelek Jerebove podobarske delavnice iz Metlike.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Delavnica Jereb (podobar; ?)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MILIČI
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Cerkev stoji sredi lipovega gaja na vzpetini nad zahodnim robom vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, Ur.l. RS, št. 82/98-4215, 59/2014-2577
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/12/1998 -
 
©Register kulturne dediščine