Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 10154
Ime enote: Katarija - Arheološko najdišče Vrh sv. Miklavža
  Fototeka OE Kranj: 2011, Milan Sagadin
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, tabor
Tekstualni opis enote:
Ostanki tabornega obzidja s polkrožnima stolpoma in sledovi prazgodovinske ter poznorimskodobne poselitve (posamične najdbe, utrjen prostor z izrazitim obrambnim nasipom).
Datacija enote: 
neolitik, pozna rimska doba, druga polovica 15. stol., 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KATARIJA
Občina: MORAVČE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine