Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 10196
Ime enote: Zbelovska Gora - Cerkev Matere božje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, Mati božja
Tekstualni opis enote:
Poznogotsko cerkev s konca 15. stol. sestavljajo zvonik (1627) na zahodu, ladja (obokana v 16. stol.), zvezdasto obokan prezbiterij in zakristija na severu. Gotski Marijin kip, oprema iz 2/2 18. stol.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., 16. stol., druga četrtina 17. stol., 1627
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZBELOVSKA GORA
Občina: SLOVENSKE KONJICE
Lokacija:
Orientirana cerkev stoji na vzhodnem pobočju hriba Ljubična, južno od Poljčan.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Slovenske Konjice, Ur.l. RS, št. 50/98-2295
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 18.7.1998 -
 
©Register kulturne dediščine