Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 10274
Ime enote: Bukovje na Bizeljskem - Paviljon Lusthaus
  Fototeka OE Novo mesto: 2009, Robert Peskar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
paviljon, oktogon
Tekstualni opis enote:
Zidan paviljon z osmerokotnim tlorisom je bil del nekdanje posesti gradu Bizeljsko. Zgrajen je bil pred 1824, saj je vrisan v Franciscejski kataster. Notranjščina je bila predelana po 2. svetovni vojni.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., sredina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUKOVJE
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Paviljon stoji na izpostavljeni legi med vinogradi v jugozahodnem delu razloženega naselja Bukovje, na manjšem platoju južno od nekdanje viničarije Bukovje 4 in je viden s ceste Stara vas-Bizeljsko.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Bukovje na Bizeljskem – Paviljon Lusthaus za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 100/2013-3615
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.12.2013 -
 
©Register kulturne dediščine