Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1068
Ime enote: Benedikt v Slovenskih goricah - Cerkev sv. Benedikta
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Benedikt
Tekstualni opis enote:
Prvotno gotski enoladijski cerkvi z zvonikom na zahodu, omenjeni 1329, je bila v 16. stol. prizidana severna ladja in po njenem vzoru 1885-86 še južna. Namesto stare zakristije je bila 1886 zgrajena kapela sv. Križa, nova zakristija je iz 1746.
Datacija enote: 
druga četrtina 14. stol., 1329, druga četrtina 16. stol., sredina 18. stol., 1746, 1758, 19. stol., 1821, 1835, 1866, 1885-1886
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BENEDIKT
Občina: BENEDIKT
Lokacija:
Cerkev stoji sredi Benedikta, na vzhodni strani ceste Lenart-Zgornja Radgona.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Benedikt, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2012-545
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.11.2012 -
 
©Register kulturne dediščine