Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 10833
Ime enote: Gradac - Grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Grad je v virih prvič omenjen 1228. Srednjeveški grad je bil dozidan v renesansi, sedanja podoba je iz prve pol. 19. stol., s klasicistično oblikovanimi arhitekturnimi detajli.
Datacija enote: 
druga četrtina 13. stol., 1228, 17. stol., prva polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRADAC
Občina: METLIKA
Lokacija:
Grad stoji v okljuku reke Lahinje v naselju Gradac v Beli krajini.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3822, 55/2002-2697
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine