Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 10835
Ime enote: Kraška vas - Del vasi
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vas, kmečka hiša, gospodarsko poslopje, vrt
Tekstualni opis enote:
Južni del vasi sestavlja skupina pritličnih lesenih in ometanih kmečkih hiš z manjšimi zelenjavnimi vrtovi in gospodarskimi objekti. Pod vasjo je Miklavžev studenec, iz katerega so zajemali pitno vodo.
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KRAŠKA VAS
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Del vasi nad Kraškim potokom, južno od lokalne ceste, ki pelje proti Globočicam.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine