Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 10988
Ime enote: Žerovnica - Arheološko območje Na Hribu
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko območje
Tekstualni opis enote:
Glede na izpostavljenost in izoblikovanost terena redvidevamo prazgodovinsko gradišče. V bližini cerkve sv. Pavla je kopala že M. Urleb, odkrite so bile novoveške najdbe.
Datacija enote: 
prazgodovina, novi vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽEROVNICA
Občina: CERKNICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine