Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11032
Ime enote: Šmarješke Toplice - Razvaline gradu Štrlek
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
razvalina, grad, donžon
Tekstualni opis enote:
Grad je v virih prvič omenjen 1247, kot razvalina pa je izpričan 1499. Od manjšega obodnega gradu so ohranjeni ostanki zidov donžona. Ob razvalinah so opazni sledovi obrambnega jarka.
Datacija enote: 
sredina 13. stol., 1247
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Lokacija:
Razvaline gradu so v gozdu, na pomolu strmega hriba zahodno od Term Šmarješke toplice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6/21/2016 -
 
©Register kulturne dediščine