Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11033
Ime enote: Hrovača - Škrabčeva domačija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
dom pomembne osebnosti, domačija, stegnjen dom, svinjak, kašča, kozolec na psa, skedenj, spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljajo hiša (prvotno stegnjen dom) iz 1832, kašča, kozolec in novozgrajena svinjak in skedenj. V hiši se je rodil jezikoslovec pater Stanislav Škrabec (1844-1918), kateremu je posvečena spominska plošča, delo F. Kralja iz 1920.
Datacija enote: 
19. stol., 1832, prva četrtina 21. stol., 2001-2002
Avtor(ji): 
Božidar Rot (arhitekt; 1997-2002), France Kralj (kipar; 1920)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HROVAČA
Občina: RIBNICA
Lokacija:
Hrovača 42. Domačija stoji v jedru vasi, ob križišču poti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine