Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1112
Ime enote: Orehovica pri Izlakah - Spomenik žrtvam druge svetovne vojne
  Fototeka OE Ljubljana: 2015, Saša Renčelj Š.
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik, ruševina, kraj zgodovinskega dogodka
Tekstualni opis enote:
Sredi prezentiranih ostankov požgane Klančišarjeve domačije je mogočen hrastov steber z vrezanimi zublji (J. Lapuh) in imeni 16 žrtev, umrlih ob požigu treh domačij, ki so jih Nemci požgali 18.5.1944. Spomenik sta zasnovala T. Bitenc in M. Lapajne.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1956, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Anton Bitenc (arhitekt; 1956), Miloš Lapajne (arhitekt; 1956), Jože Lapuh (rezbar; 1956)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OREHOVICA
Občina: ZAGORJE OB SAVI
Lokacija:
Spomenik stoji zahodno nad cesto Izlake-Trojane.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojna in socialistične graditve za zgodovinske spomenike, Uradni vestnik Zasavja, št. 6/87-13
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8.5.1987 -
 
©Register kulturne dediščine