Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1119
Ime enote: Ljubljana - Dvorec Selo
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec, graščina
Tekstualni opis enote:
Dvorec, sezidan sredi 18.stol. za jezuitski kolegij, je vzdolžna, enonadstropna baročna stavba z mezzaninom in s prizidanimi trakti ob notranjem dvorišču, ki se odpira proti Ljubljanici.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1760, prva četrtina 19. stol., prelom 20. stol. in 21. stol.
Avtor(ji): 
Lovrenc Prager (arhitekt; 1762-1765), Jani Vozel (arhitekt; 1995)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Zaloška 69. Dvorec stoji v Mostah zahodno od križišča s Kajuhovo ulico.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine