Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11365
Ime enote: Matena - Kašča pri hiši Matena 32
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kašča
Tekstualni opis enote:
Manjši, nadstropni objekt z začetka 19. stol. Streha je simetrična dvokapna, s podaljšanim napuščem nad lesenimi stopnicami in gankom v nadstropju, kjer je vhod v kaščo. Pritličje bivalno.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MATENA
Občina: IG
Lokacija:
Matena 32. Kašča stoji lege v jedru naselja kot del ohranjenega vaškega ambienta ob trgu pred lipo in cerkvijo Sv. Mohorja in Felicijana.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine